Vstop in izstop iz Nia prostora

Obvezen element Nia classa je vstop v Nia prostor. To naredimo tako, da z določenim gibom ali korakom naprej simbolično nakažemo začetek Nia urice. Vstop pomeni, da od tega trenutka dalje damo na stran vsa naša bremena, težave, probleme, in se osredotočimo samo nase, na svoje telo ter na to kar se v določenem trenutku dogaja … tukaj in zdaj. 

Ko po naši Nia urici izstopimo iz Nia prostora ugotovimo, da naših bremen, težav in problemov skorajda več ni….kar postanejo nepomembni. 

Zato poskusimo tudi v našem življenju živeti po teh principih,  poskušajmo na nek način vstopiti in izstopiti v družinsko življenje ali službeno življenje….. preklopiti med enim in drugim, saj vse preveč ljudi nosi službene skrbi domov, k svojim otrokom, k svojim partnerjem, in stres, ki ga doživljajo v službi spravljajo na svoje družinske člane…. Žal…. 

Spodnja zgodba bi lahko nekako opisala in bolj podrobno obrazložila pomen vstopa in izstopa v … vnesite ta element tudi v svoja življenja!

Nekoč sem najel mojstra, da bi mi pomagal pri prenovi stare kmetije. Težek prvi dan je bil za njim. Najprej mu je zjutraj na poti počila guma, zaradi česar je izgubil eno uro dela, nato se mu je pokvarila električna žaga, za nameček pa mu je na koncu zatajil še njegov kombi. Odpeljal sem ga domov in med vožnjo je bil povsem tiho.

Ko sva prispela, me je povabil, da spoznam njegovo družino. Napotila sva se proti vhodnim vratom in mimogrede se je na kratko ustavil še pri majhnem drevesu, ter se z obema rokama nekajkrat dotaknil vej. Nato sva vstopila v hišo in začuda je bil naenkrat povsem drugačen. Njegov potemnjen obraz se je sprostil, smejal se je, objel svoja majhna otroka ter poljubil ženo.

Kasneje, ko me je pospremil do avtomobila, me je ob drevesu vendarle premagala radovednost in vprašal sem ga, zakaj se je prej najprej ustavil pri drevesu in se dotaknil njegovih vej.

“Ah, to. To je moje drevo težav,” je odgovoril. ”Vem, da v službi ne gre povsem brez težav, toda dobro tudi vem, da te težave ne sodijo k moji družini. Zato jih pač vsakič obesim na veje, preden vstopim v hišo. Zjutraj pa jih spet poberem.”

Ostal sem tiho in razmišljal o tem, kar je pravkar povedal ter zakaj bi si sploh želel zjutraj spet pobrati težave z drevesa.

“Veš, kaj je je pri tem najbolj zanimivo?" je nadaljeval in se nasmehnil. “Ko jih hočem zjutraj spet pobrati, jih ni več niti približno toliko, kot pa sem jih dan pred tem obesil…”